top of page

Kvalitet & Miljö 

Digitalisering, automation och ”smarta” fabriker ger mer effektiv produktion, flexibilitet, kortare ledtider och högre kvalitet. Denna förbättring kan vi tacka Industri 4.0 för.

Industri 4.0 möjliggör sammankoppling av internet, tillgång till realtidsdata och cyberfysiska system. Dessutom erbjuder det en mer omfattande sammanlänkad och holistisk syn på tillverkning. Det ger bättre samarbete och åtkomst mellan parterns, kunder och producenter.

Industri 4.0 ger mig som företagsledare bättre kontroll och förståelse för alla delar av verksamheten. Systemet gör det möjligt att utnyttja realtidsdata för att öka produktiviteten och öka kvaliteten. Vi strävar mot 0-fels principen.

Tryck på ikonerna och ta del av vår kvalitet- och miljöpolicy 

Känslan för detaljer finns hos människor som tar ansvar.

Vår ambition är att världen ska bli en bättre plats därför är det viktigt  för oss att följa marknaden och våra kunders krav på kvalitetsstandarder och miljökrav. Eftersom vi är en levande och lärande organisation finns det alltid plats för lärdom och utveckling, därför ser vi även till att våra partners och kunder är villiga att utvecklas med oss när det kommer till nytänkande inom miljöfrågor och kvalitet. 

Produkter ska produceras med omtanke om miljö och människor. Produktionen ska vara säker och fri från farliga kemikalier. Genom att vi använder modern miljöteknik och digitalisering kan vi göra din produktion mer effektiv och ge lägre påverkan på miljön. Våra leverantörer är noga utvalda att följa våra värderingar angående detta.

Alla våra val spelar roll i arbetet mot en hållbarare framtid. Här är en solpanel som är installerad hos ett av våra bolag. De flesta av bolagen har solpaneler då detta är båda ekonomiskt lönsamt och bra för miljön. 

Skärmavbild 2021-04-22 kl. 12.38.50.png
bottom of page