top of page

Leverantörs sida

Prognos

Vi på Jimotec önskar ett tätt samarbete med utvalda leverantörer för att undvika leveransförseningar så att vi kan hålla ett tryggt leveransdatum med våra kunder och därmed öka kundnöjdhet.
Vi på Jimotec vill ha säkrade leveransdatum för att hålla förtroendet högt hos kunder samt ha en hög effektivitet.

För att kunna fokusera med att hålla ett jämt flöde i organisationen så önskar vi arbeta med sk ”Prognos artiklar” dvs en lista med utvalda prognosticerade artiklar med ”satta/fasta” priser varje kvartal.

Detta innebär att vi kommer till er, som utvald leverantör till Jimotec, skicka prognoslista med de artiklar vi behöver få ifyllt:
Pris & Ledtid på varje artikel
Denna behöver vi få i retur inom en vecka. Prognoslistan kommer att gälla i 3 månader med fasta priser.
Prognosartiklar med priser och ledtid kommer att justeras en gång per kvartal och tidpunkt för nytt pris är avtalsdatum. Ny ”Prognos artikellista” kommer skickas ut regelbundet för att förhandlas innan den tidigare/föregående förfaller.
Säljare/Leverantören skall skriftligen meddela eventuell prisjustering senast 1 vecka innan den träder i kraft och skriftligen blivit godkänd av Beställaren/Jimotec innan den träder i kraft.

Vi på Jimotec hoppas med detta kunna hålla ett mer effektivt flöde för båda parter.

Anchor 1
Anchor 2
bottom of page