CNC Svarvning

NC- svarvning

CNC står för Computer Numerical Control. CNC-svarven är en datorstyrd eller numeriskt styrd verktygsmaskin.

Många möjligheter öppnas upp inom skärande bearbetning då man kan bearbeta detaljer både två- och tredimensionellt vid CNC-svarvning.

 

Genom CNC-svarvning får man en enhetlig och automatisk tillverkning av komplicerade detaljer i stora volymer och metoden är den vanligaste vid tillverkning av runda detaljer.

 

 

Så här går det till.

CNC-svarvning har sin grund i en ISO-kod som är en sorts förkortning för olika kommandon. Koder tolkas i svarven och bestämmer banorna som svarven ska gå i.

 

 

Historia

Svarvning har en lång historia. Bearbetningsmetoden utvecklades till användning av NC-svarvning som är föregångaren till CNC-svarvning. NC står för Numerical Control. NC-svarvning är en enklare version av CNC-svarvning. Maskinen kunde bara programmeras för att uppnå vissa mått och verktygen kunde bara röra sig fram och tillbaka i en riktning.

 

 

 

Vilka möjligheter.

Genom CAD/CAM program och CNC-styrda maskiner kan man tillverka detaljer från ovaler och kurvor till svarvning av excentriska detaljer. Hela tillverkningsförloppet kan också simuleras i datorn för att kunna kontrollera att allt fungerar som det ska.

 

I nästa steg skapar man ett program i ISO-kod genom en postprocessor. Postprocessorn översätter processerna till ett program i ett format som är lämpligt för den maskin som ska användas.

Genom CNC-svarvning kan man bearbeta detaljer såväl två- som tredimensionellt med hjälp av koordinataxlar som rör sig uppåt, framåt eller åt sidan, det vill säga i X, Z eller Y.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktion